olursak yazılımsal bir kontrol desteği veya harici

Top